Skip to main content

Skiferplasser

Skifer på uteplassen er evigvarende, da det er uslitelig, tidløst og eksklusivt. Grunnarbeid og riktig tilpasning er meget viktig for å oppnå et godt sluttprodukt som varer evig.

Skifer på uteplassen

Skiferheller kan ha varierende form, som bruddheller, eller ha rette kanter i skårne formater. Det første gir et mykt og livfullt uttrykk og passer perfekt i et eldre hagemiljø. Skårne formater passer best i uterom i et moderne bygningsmiljø.

Belegningsskifer

Belegningsheller benyttes som «utendørsflis» på utearealer som i hagen, terrasser, innkjørsler, gater og torg. Tråkkheller benyttes til bl.a hageganger.  Med sine åpenbare kvaliteter har skiferen mange naturlige bruksområder. En skifertrapp tåler is og kulde, regn og storm, tunge skritt og aktiv lek. År etter år, generasjon etter generasjon.

Skandinavisk skifer er kjent for sin høye kvalitet. Steinen er et nærmest vedlikeholdsfritt naturprodukt med høy motstandskraft mot frost, salt og syre. Skifer brukes stadig mer i samspill med materialer som tre, stål, aluminium og betong. Steinen har svært lang levetid og kan gjenbrukes. Sett i et livsløpsperspektiv kommer skiferen meget godt ut sammenlignet med alternative produkter.