Skip to main content

Lekeplasser

Vi leverer komplette lekeplasser, alt fra grunnarbeid til levering/montering av lekeapparater. Det er mange regler som skal følges, og det krever en profesjonell gjennomføring. Her er det benyttet plasstøpte gummiheller som gir lekeplassen en ny standard.

Lekeplasser, private og offentlig

Når det gjelder lekeplasser og lekeplassutstyr er det viktig å skille mellom den private lekeplassen og den offentlige lekeplassen. Det er ulike bestemmelser når det gjelder lover og regler for lekeutstyr og for drift og vedlikehold av lekeplassen.

En lekeplass er et avgrenset sted eller areal utendørs, opparbeidet eller naturlig, som er tilrettelagt for at barn kan leke der. Lekeplassene er vanligvis åpne for alle. Lekeplasser er ofte utstyrt med sandkasser og lekeapparater, for eksempel en eller flere husker, vipper, skiler og klatrestativer. Området rundt lekeplassen kan være inngjerdet, og bakken kan være dekket med sand, gress eller asfalt. Lekeplasser kan også inneholde ballspillbaner og benker.

Lekeplasser kan ha stor betydning for bomiljøet.