Skip to main content

Beskjæring

Riktig beskjæring til riktig tid er avgjørende for å oppnå tette hekker, gode fruktavlinger, frisk vekst og enkelt vedlikehold. En vurdering av tilstanden på trær utføres, og eventuell felling gjøres av erfarne medarbeidere. Vi kan også kjøre bort kvist/tømmer.

Få eksperthjelp til beskjæring

Mange planter, trær og busker bør beskjæres for å ivareta plantenes karakter. Vokser plantene seg for store, blir de ofte vanskelige å håndtere, skygger for lys eller plager naboen. Derfor anbefaler vi at beskjæring skjer regelmessig for å skape god utvikling over tid. Vi vet når og hvor dine trær og busker bør beskjæres. Våre gartnere vet når de ulike tresortene, buskene og plantene bør beskjæres og sørger for at dine grøntarealer ser friske og vakre ut.

Ønsker du hjelp til beskjæring eller felling av trær? Ta kontakt